Najbardziej popularną grupą taryfową gazu ziemnego jest ta zaczynająca się na literę W. Zanim przejdziemy do szczegółów, w jaki sposób użytkownicy są do nich klasyfikowani napiszemy kilka słów czym ogólnie jest grupa taryfowa W i co oznaczają kolejne znaki i liczby jakie zostały wykorzystane do przydzielenia klientów do takiej czy innej grupy taryfowej

PGNiG Grupa taryfowa W

W PGNiG tak samo jak u pozostałych sprzedawców gazu ziemnego odbiorcy klasyfikowani do grup taryfowych są na podstawie następujących kryteriów:

  1. Czy odbiorcą gazu ziemnego jest osoba fizyczna (klient indywidualny), czy firma
  2. Jaki jest okres rozliczeniowy związany z odczytami rachunku przez pracownika firmy gazowej
  3. Ile gazu ziemnego zużywamy w ciągu roku
  4. Maksymalna moc umowna

Powyższe 3 czynniki decydują o naszej klasyfikacji do takiej, a nie innej grupy taryfowej. Co w przypadku kiedy przyłącze gazowe jest instalowane do nowego obiektu? Na starcie przyjmowane są ogólne założenia co do szacunkowych ilości zużycia gazu ziemnego w podobnych obiektach. Jeśli z perspektywy roku, zużycie jest większe/mniejsze od zakładanego na tyle, że konieczna jest zmiana grupy taryfowej, odbiorca o tym fakcie jest informowany.

Co oznacza grupa taryfowa PGNiG

Każda grupa taryfowa z symbolem zaczynającym się od litery W składa się z tych samych elementów. Poniżej struktura nazewnictwa grup taryfowych:

  1. Literka na początku. W naszym przykładzie jest to litera W, która definiuje nam, że będziemy spalać gaz wysokometanowy
  2. Następnie po myślniku mamy liczbę. Liczba ta jest od 1 do 8. Im liczba wyższa tym większe przede wszystkim deklarowane roczne zużycie gazu ziemnego, a także moc umowna
  3. Kolejnym elementem jest kropka, za którą prezentowane są liczby, litery lub litery z liczbami. Ostatni człon. W przypadku taryf dla firm oznaczenia te mówią nam o wskaźniku nierównomierności poboru przy klientach indywidualnych o częstotliwości i sposobie rozliczania rachunków za gaz ziemny

Znamy już ogólne założenia jakimi kierują się pracownicy firmy PGNiG przy przypisaniu do grupy taryfowej. Teraz czas na szczegółowe informacje dotyczące pełnego nazewnictwa i warunków jakie trzeba spełnić, aby być rozliczanym w takiej, a nie innej grupie taryfowej.

Grupa taryfowa W-1.1, W-1.2, W-1.12T

Grupa taryfowa

Moc umowna

[b] (kWh/h)

Roczna ilość
umowna [a] (kWh/rok)
Wskaźnik nierównomierności poboru [c] System rozliczeń [d]
Liczba Odczytów OSD
w Roku umownym
Liczba Odczytów Odbiorcy
w Roku umownym
Dystrybucyjna sieć gazowa  o ciśnieniu do  0,5 MPa włącznie
W–1.1 b ≤ 110 a ≤ 3 350 1
W–1.2 b ≤ 110 a ≤ 3 350 2
W-1.12T b ≤ 110 a ≤ 3 350 1 12

Grupa taryfowa W-2.1, W-2.2, W-2.12T

Grupa taryfowa

Moc umowna

[b] (kWh/h)

Roczna ilość
umowna [a] (kWh/rok)
Wskaźnik nierównomierności poboru [c] System rozliczeń [d]
Liczba Odczytów OSD
w Roku umownym
Liczba Odczytów Odbiorcy
w Roku umownym
Dystrybucyjna sieć gazowa  o ciśnieniu do  0,5 MPa włącznie
W–2.1 b ≤ 110 3 350 a ≤ 13 350 1
W–2.2 b ≤ 110 3 350 a ≤ 13 350 2
W-2.12T b ≤ 110 3 350 a ≤ 13 350 1 12

Grupa taryfowa W-3.6, W-3.9, W-3.12T

Grupa taryfowa

Moc umowna

[b] (kWh/h)

Roczna ilość
umowna [a] (kWh/rok)
Wskaźnik nierównomierności poboru [c] System rozliczeń [d]
Liczba Odczytów OSD
w Roku umownym
Liczba Odczytów Odbiorcy
w Roku umownym
Dystrybucyjna sieć gazowa  o ciśnieniu do  0,5 MPa włącznie
W–3.6 b ≤ 110 13 350 a ≤ 88 900 6
W–3.9 b ≤ 110 13 350 a ≤ 88 900 9
W-3.12T b ≤ 110 13 350 a ≤ 88 900 6 12

Grupa taryfowa W-4, W-5, W-6, W-7, W-8

Grupa taryfowa

Moc umowna

[b] (kWh/h)

Roczna ilość
umowna [a] (kWh/rok)
Wskaźnik nierównomierności poboru [c] System rozliczeń [d]
Liczba Odczytów OSD
w Roku umownym
Liczba Odczytów Odbiorcy
w Roku umownym
Dystrybucyjna sieć gazowa  o ciśnieniu do  0,5 MPa włącznie
W–4 b ≤ 110 a ≤ 88 900
W–5 110 < b ≤ 710
W-6A 710 < b ≤ 6 580 c ≤ 0,571
W-6B 710 < b ≤ 6 580 0,571 < c ≤ 0,9
W-6C 710 < b ≤ 6 580 c ≤ 0,9
W-7A b ≤ 6 580 c ≤ 0,571
W-7B b ≤ 6 580 0,571 < c ≤ 0,9
W-7C b ≤ 6 580 c ≤ 0,9
W-8A b ≤ 110 c ≤ 0,571
W-8B b ≤ 110 0,571 < c ≤ 0,9
W-8C b ≤ 110 c ≤ 0,9