PGNiG Superliga. Wsparcie dla sportu

Grupa kapitałowa PGNiG jako jedna z największych firm energetycznych w naszym kraju, zdecydowany lider rynku gazu ziemnego wspiera sport. Od wielu lat na koszulkach naszych sportowców widzimy logo firmy PGNiG. W ostatnich latach szczególnie często pojawia się na koszulkach piłkarzy ręcznych. Firma jest sponsorem tytularnym najwyższej w Polsce klasie rozgrywkowej piłkarzy ręcznych o nazwie PGNiG Superliga.

PGNiG Superliga to nie jedyny obszar sportu wspierany przez PGNiG

Poza wspieraniem piłkarzy ręcznych w wydaniu krajowym, firma od lat współpracuje z Polskim Związkiem Piłki Ręcznej. Dzięki temu logo firmy możemy widzieć na koszulkach naszej reprezentacji. Reprezentacja zarówno kobiet jak i mężczyzn jest wspierana w jednakowym wymiarze. Ostatnie lata pokazują, że to szczypiorniak jest „ulubionym” sportem PGNiG. Firma wspiera szereg inicjatyw związanych z piłką ręczną.

Oczywiście nie ma żadnego ograniczenia co do dyscypliny sportu. Oglądając informacje sportowe możemy bez problemu dostrzec logo PGNiG także na strojach innych zawodników.

PGNiG Superliga – liderem w sporcie, a w kulturze…

Czy w innych obszarach sponsoringu firma również ma swojego „konika”? Jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne to absolutnie nie. Firma wspiera najważniejsze w Polsce imprezy i wydarzenia związane z kulturą. Nie ma tutaj nakierowania na jeden obszar. To co istotne aby starać się o wsparcie ze strony PGNiG to oczywiście ranga wydarzenia i jego prestiż. Trudno się jednak dziwić, że kryteria pozyskania tak znanego sponsora są wysokie.

Osobnym „działem” sponsoringu to nauka. Można powiedzieć, że wpisuje się to w strategię nie tylko PGNiG, ale także innych dużych firm. Udział w wydarzeniach naukowych, wspieranie ich to tak naprawdę długofalowa praca mająca na celu przygotowanie dla siebie nowej kadry wykształconych pracowników. Sponsoring różnego rodzaju konkursów to idealne miejsce na nawiązanie współpracy z ich laureatami, zapraszanie na staże czy finalne zatrudnienie.

Wspieranie wydarzeń naukowych nie sprowadza się tylko do obszaru uczelni technicznych. Coraz większe zapotrzebowanie jest na pracowników biurowych. Ze względu na wolny rynek gazu, zwiększa się ilość umów wypowiadanych przez klientów, a także nowo podpisywanych.

Wypowiedzenie umowy na dostawy gazu

Wypowiedzenie umowy na dostawy gazu w PGNiG w zależności od przyczyny można załatwić na kilka różnych sposobów. Być może okaże się, że wcale nie musimy widzieć jak wypowiedzenie umowy przeprowadzić, ponieważ zajmie się tym w naszym imieniu inny podmiot. O różnych wariantach wypowiadania umowy w dzisiejszym tekście

Wypowiedzenie umowy na dostawy gazu w PGNiG przy zmianie sprzedawcy gazu

Zaczniemy od najbardziej popularnej formy rozwiązywania umowy z PGNiG. Chodzi przede wszystkim o zmianę sprzedawcy gazu ziemnego. W tym przypadku z punktu widzenia odbiorcy gazu – czy to indywidualnego czy też przedsiębiorstwa – wiedza na ten temat nie będzie potrzebna. Decydując się na zakup gazu ziemnego z innej firmy, podpisujemy poza umową także upoważnienie. Upoważnienie to daje zielne światło nowemu sprzedawcy do reprezentowania nas, w celu dopięcia wszystkich formalności. Miedzy innymi wypowiedzenia obecnie obowiązującej umowy na sprzedaż gazu ziemnego. PGNiG w większości tych przypadków traci klientów. Inaczej z punktu widzenia największego sprzedawcy gazu w Polsce wygląda sytuacja na rynku prądu. PGNiG sprzedaje prąd dla domu i firm, reprezentując swoich nowych klientów przy wypowiadaniu umów przed największymi sprzedawcami energii elektrycznej.

Kiedy wypowiedzenie umowy na dostawy gazu będziemy pisać sami?

Jest jednak szereg powodów, kiedy wypowiedzenie umowy na dostawy gazu będziemy musieli napisać sami. Z taką sytuacją spotkamy się gdy:

 • będziemy całkowicie rezygnować z dostaw gazu do naszego domu/firmy
 • będziemy chcieli na własną rękę zmienić sprzedawcę gazu ziemnego
 • konieczna będzie przebudowa infrastruktury gazowej (nowe przyłącze), a co za tym idzie zerwanie starej umowy i podpisanie nowej

W 1 i 3 przypadku z pomocą powinni nam przyjść obecni sprzedawcy gazu – tak, aby przez ten proces nas przeprowadzić.

W jaki sposób złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy?

Przede wszystkim oświadczenie musi mieć formę pisemną. Składamy je na adres spółki z którą mamy obecnie podpisaną umowę kompleksową. W przypadku PGNiG na stronie sprzedawcy dostępne są odpowiednie drugi, które należy złożyć.

 1. Pobierz wiosek i oświadczenie  wypowiedzenie umowy na dostawy gazu ziemnego dla firm i dla domu <–

Rozwiązanie umowy następuje w terminie zależnym od obecnych zapisów umowy. Co ciekawe jest możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy za porozumieniem stron dla odbiorców biznesowych. W przypadku osób indywidualnych obowiązuje stosowny okres wypowiedzenia umowy

PGNiG cena prądu dla domu i firmy

PGNiG tak jak to wielokrotnie podkreślaliśmy to podmiot zajmujący się sprzedażą gazu ziemnego do odbiorców końcowych. Spółka prowadzi także szereg działalności związanych z przemysłem energtyrcznym czy też wydobywczym. W ramach działalności spółki PGNiG Obrót Detaliczny od kilku już lat prowadzi sprzedaż energii. Jak w PGNiG cena prądu dla domu i firmy kształtuje się na tle konkurencji. Czy ustalanie cen prądu jest tak samo prowadzone jak w przypadku gazu ziemnego?

W PGNiG cena prądu dla domu i firmy jest niższa niż u konkurencji

Pamiętać musimy o tym, że w Polsce wolny rynek energii cały czas się rozwija. Dokonywane są stopniowe zmiany mające na celu usprawnienie rozliczeń zużycia gazu, takie jak np. zmiana na rachunku jednostek z m3 na kWh, czy też stopniowe uwalnianie cen energii regulowanych przez URE. To właśnie m.in. ta kwestia decyduje o tym, że ceny prądu w PGNiG są niższe niż u tzw. sprzedawców z urzędu.

PGNiG Obrót Detaliczny, inaczej niż w przypadku rynku gazu ziemnego, jest traktowana z punktu widzenia sprzedawcy prądu jak niezależny alternatywny sprzedawca prądu. W związku z powyższym oferowana przez PGNiG cena prądu dla domu i firmy nie jest uzależniona od decyzji urzędników, tylko od warunków rynkowych. W celu zachęcenia potencjalnych odbiorców do zakupu prądu, PGNiG oferuje niższe ceny energii elektrycznej niż te, które domyślnie płacimy u sprzedawców prądu tzw. z urzędu.

Ciekawe jest to, że jedna spółka na rynku gazu ziemnego staje w pozycji „molocha” któremu chce się odebrać klientów, a na rynku energii elektrycznej sama o takiego klienta walczy. Niższymi cenami za prąd

Kiedy PGNiG zacznie obniżać bardziej ceny gazu?

Wniosek płynący z naszego tekstu jest jeden. Tylko wolny rynek i faktyczna walka o klienta może spowodować, że nasze rachunki za gaz ziemny będą niższe. Dlatego uwolnienie cen gazu – w pierwszej kolejności dla firm, a w drugie dla gospodarstw domowych może z punktu widzenia klienta przynieść tak naprawę same korzyści.

PGNiG cena 1m3 / 1 kWh gazu ziemnego

Już od kilku lat na rachunkach za gaz ziemny rozliczani jesteśmy o oparciu o zużywane kWh gaz zimnego. Wcześniej były to m3 gazu ziemnego. W jaki sposób PGNiG cena 1m3 / 1 kWh gazu ziemnego jest przeliczana i dlaczego tak naprawdę wprowadzono zmianę. Jak się okazuje jest to podyktowane kilkoma istotnymi czynnikami.

PGNiG cena 1m3 / 1 kWh gazu ziemnego a rachunek za gaz

PGNiG lub jak to się w języku potocznym przyjęło pgnine decyzję taką podęło w oparciu o kilka bardzo istotnych nie tylko dla samej spółki, ale też całego rynku decyzji. Co więcej będąc bardziej precyzyjnym trzeba napisać, że to nie jest wewnętrzna decyzja zarządu spółki, tylko odgórna decyzja, która z Ministerstwa Energii przez Urząd Regulacji Energetyki dotknęła wszystkich sprzedawców gazu. Swój duży udział w całym zamieszaniu miała też Towarowa Giełda Energii. Finalnie taka zmiana była oczywiście konsultowana ze sprzedawcami. Nie ma co ukrywać, że ze względu na dominującą pozycję na rynku głos PGNiG był bardzo ważny. W każdym razie, pomijając inicjatora całego zamieszania, zmiana została podyktowana następującymi czynnikami:

 • rozliczenia na TGE odbywają się w oparciu o zakup gazu w MWh. kWh jest jednostką o 1000 razy mniejszą. Dlatego na rachunkach, żeby nie trzeba było stosować bardzo wielu przecinków używana jest kWh
 • podawanie na rachunkach wartości w m3 było kłopotliwe do rozliczeń. W zależności od kaloryczności gazu z 1 m3 mogliśmy uzyskać różne ilości energii. Różnice musiały być korygowane. Z tego względu podawanie zużyć w kWh jest dla firm rozliczających bardziej korzystne

Co zmieniło się z punktu widzenia klienta? Niewiele, poza zmianą jednostkową ceny gazu ziemnego i jednostki w jakiej rozliczenie jest prowadzone – cała reszta pozostaje bez zmian.

 Czy w PGNiG cena 1m3 / 1 kWh gazu ziemnego zostanie kiedyś cofnięta?

Mało prawdopodobny jest scenariusz powrotu do rozliczeń w oparciu o m3 gazu ziemnego. Liberalizacja rynku gazu wymaga wprowadzania zmian. Ta związana ze zmianą jednostki rozliczeniowej przede wszystkim z punktu widzenia klienta jest bezbolesna 🙂

pgnine – czyli jak przekręcamy nazwy PGNiG

„pgnine” Największy w Polsce sprzedawca gazu ziemnego doczekał się bardzo dużej listy określeń, jakie są wykorzystywane w potocznym języku. To w jakich określeń używamy w codziennym życiu przekłada się na frazy używane w celu szukania informacji o firmie. Poniżej wyszukaliśmy kilka najczęściej wpisywanych i stosowanych nazw w odniesieniu do firmy PGNiG

PGNiNE – najbardziej popularna 'alternatywna’ nazwa PGNiG

Zacznijmy w takim razie od początku, czyli rozwinięcia skrótu, który kryje PGNiG. Poprawna cała nazwa spółki to: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Nazwa firmy powstała już w 1982 roku. Skrót zazwyczaj wymawiamy w następujący sposób: „pe-ge-nig”. To właśnie od tego skrótu mamy najwięcej pomyłek jakie są stosowane nie tylko w mowie codziennej, ale także w internecie. Do najpopularniejszych należą:

 • pgnine – wymawiane jako „pe-ge-nine”
 • pegenig – wpisujemy nazwę firmy tak jak ją słyszymy
 • pig – szczególnie w ostatnich miesiącach popularna fraza. Głównie związana z ofertą jaka od ponad pół roku dostępna jest dla klientów indywidualnych
 • pgeig – wynika z pomyłem związanych z łączeniem nazwy firmy PGE – Polska Grupa Energetyczna i PGNiG

Poza nazwami związanymi ze skrótem wykorzystywanym przez spółkę, często wpisując inne określenia również chcemy odwiedzić stronę sprzedawcy gazu ziemnego. Do takich zwrotów zaliczać możemy: gazownia, zakład gazowniczy, sprzedawca gazu. Co ważne w większości przypadków trafimy na inne podmioty, które świadczą usługi dystrybucji. Spółka, która wystawia rachunki za gaz ziemny to tak naprawdę PGNiG Obrót Detaliczny – nie ma nic wspólnego z fizyczną realizacja dostaw czy wykonywaniem przyłączy gazowych

Skąd bierze się tyle różnych określeń?

Głównym powodem jest ilość spółek powiązanych, które w swojej nazwie posiadaj PGNiG, a także różnego rodzaju wymawianie skrótu PGNiG. Co ważne spółka ciągle rozszerza swoją działalność. Dedykowanych spółek przybywa, przez co powstaje coraz więcej podmiotów o podobnych nazwach. W praktyce zdecydowana większość z nas chcąc poszukać informacji na temat firmy szuka sprzedawcy w celu opłacenia rachunku za gaz ziemny lub wyjaśnienia innej sprawy związanej z rozliczeniem płatności.

Faktury, e-faktury i rachunki w PGNiG

Po prawidłowym odczytaniu stanu licznika gazu ziemnego w odstępie kilu dni wysyłane są do nas faktury, e-faktury i rachunki w PGNiG. To na którą opcję się zdecydujemy (elektroniczną czy tradycyjna zależy właściwie od nas samych). Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Do wszystkich rozwiązań jest przywiązana określona grupa odbiorów. Nie ulega jednak wątpliwości, że coraz większy nacisk kładziony jest na elektroniczny kontakt z klientem.

Faktury, e-faktury i rachunki czyli jak zapłacić mniej za gaz

Trend stosowany nie tylko w energetyce i sprzedaży gazu ziemnego idzie w kierunku odchodzenia od tradycyjnych papierowych faktur i przejścia na e-faktury czy też e-rachunki. Przyczyna jest bardzo prosta. Po pierwsze oszczędności – generowanie elektronicznych faktur jest zwyczajnie tańsze. Po drugie ochrona środowiska. Szczególnie na dużej skali widoczne są olbrzymie korzyści wynikające z braku konieczności drukowania milionów papierowych dokumentów księgowych.

Nie wszyscy jednak z tego typu udogodnienia i oszczędności chcą korzystać. Problem polega przede wszystkim na tym, że szczególnie osoby po 50 roku życia nie zawsze mają dostęp do komputera i biegle obsługują płatności elektroniczne. To ta grupa płatników rachunków pozostaje wierna tradycyjnej metodzie płatności.

Sprzedawcy energii – prądu czy też gazu w coraz większej ilości ofert naliczają wyższą stawkę opłaty handlowej lub opłaty abonamentowej w przypadku gazu ziemnego. Wszystko przez to, że klient decydujący się na elektroniczną usługę generuje mniej kosztów dla sprzedawcy.

Ebook i inne systemy gdzie e-faktury można zapłacić online

PGNiG dla swoich klientów przygotował specjalny system. Po zalogowaniu się do ebook’a PGNiG można bez przeszkód opłacić rachunek za gaz ziemny. Dodatkowo jest wgląd w historię transakcji oraz rachunki jakie płacimy. Dodatkowo takie systemy wyposażone są w inne opcje związane z produktami i danymi jakie występują na linii klient – sprzedawca gazu ziemnego.

Dodatkową zaletą z punktu widzenia sprzedawcy jest prawie bezpośredni kontakt z klientem, który może wysłać pytanie lub zamówić z panelu systemu dodatkowy produkt oferowany przez sprzedawcę gazu ziemnego.

Stan licznika. Jak go dobrze odczytać?

O tym jak odczytać stan licznika gazowego napiszemy właściwie w paru zdaniach. Nie jest to skomplikowane. W większości przypadków nie musimy nawet o tym wiedzieć jak stan licznika odczytywać. Przydaje nam się ta umiejętność, kiedy mamy problem czy wątpliwości co do wysokości rachunku za gaz ziemny. Wtedy warto wiedzieć więcej

Jak odczytać stan licznika na gaz ziemny?

Zdecydowana większość z nas jest klientem firmy PGNiG Obrót Detaliczny. W zależności od grupy taryfowej odczyty liczników dokonywane są co miesiąc, co kwartał albo nawet raz do roku. Za odczyt licznika odpowiada nie spółka zajmująca  się sprzedażą gazu ziemnego, a dystrybutor, który te dane przekazuje do sprzedawcy, z którym mamy podpisaną umowę. Tak naprawdę nie musimy na licznik gazowy patrzeć, tylko grzecznie płacić rachunki. Kiedy taka umiejętność nam się przydaje:

 • kiedy prognozowane odczyty co miesiąc (jeden rzeczywisty) są dla nas zbyt wysokie i generowana jest duża nadpłata – chcemy zweryfikować ile tak naprawdę płacimy
 • w przypadku podejrzenia o błędny odczyt licznika przez inkasenta

Sam odczyt z licznika za gaz ziemny jest bardzo prosty. W odróżnieniu od. np licznika energii elektrycznej w przypadku gazu ziemnego (podobnie jak w przypadku wody) mamy tylko wyświetlane jedne wartości, dotyczące sumarycznego zużycia. Nie ma podziału tak jak w prądzie na taryfę nocną czy dzienną. Większość naszych liczników na gaz ziemny cały czas pokazuje zużycie w m3. Pamiętajmy, że na rachunku za gaz widzimy rozliczenie w kWh.

Czy stan licznika jest zawsze spisywany przez inkasenta?

Nie zawsze. Wszystko zależy tak naprawdę od rodzaju licznika. Pamiętajmy też, że w przypadku gospodarstw domowych właścicielem licznika jest Operator Systemu Dystrybucyjnego, a nie właściciel posesji. W przypadku firm wszystko zależy od grupy taryfowej. W każdym razie najnowsze liczniki, montowane przy nowych przyłączach gazu ziemnego mają możliwość zdanego odczytu wskazań licznika. Wizyta pracownika zakładu gazowego nie jest wtedy wymagana czy też konieczna. Pamiętajmy, żeby w przypadku błędnych odczytów licznika nie ruszać specjalnej plomby, która licznik na gaz ziemny zabezpiecza.

PGNiG Obrót detaliczny

Grupa PGNiG to jeden z największych w Polsce podmiotów działających w obszarze przemysłu związanego z energią. Swoją pierwotną działalność spółka koncentrowała na tematyce, usługach, produktach związanych z gazem ziemnym. Razem z rozwojem wolnego rynku energii w Polsce, spółka zaczęła powiększać obszary swojej działalności. Dzisiaj jednak napiszemy o jej podstawowej usłudze, czyli sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG Obrót detaliczny.

Jakie jest zadanie spółki PGNiG Obrót Detaliczny?

Zacznijmy jednak od historii spółki. Ta sięga roku 2014 to wtedy właśnie wyodrębniony z koncernu PGNiG została spółka, która od 1 sierpnia 2014 roku zaczęła świadczyć usługi związane ze sprzedażą energii. Używając określenia „zaczęła” może okazać się ono lekko mylące. Przede wszystkim spóła Obrót Detaliczny przejęła kompetencję, umowy, a także klientów związanych już ze spółką PGNiG.

Wszystkie umowy na dostawę gazu ziemnego, zobowiązania, kontrakty związane z obszarem handlu na mocy odpowiednich zapisów umów zostały przeniesione na nowy podmiot, który samodzielnie na rynku działa już od ponad 3 lat. Co jest w takim razie głównym zadaniem spółki?

Przede wszystkim obszar handlowy (sprzedaży energii). Głównym produktem pozostaje oczywiście gaz ziemny, chociażby ze względu na pozycję rynkową spółki. Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo intensywnie PGNiG Obrót działa także w innych obszarach handlowych związanych z rynkiem energii, a są to ponadto:

 • obszar sprzedaży energii elektrycznej
 • handel gazem CNG
 • handel gazem LNG

Włodarze spółki mają na celu nie tylko zatrzymanie jak największej ilośc klientów kupujących obecnie od PGNiG gaz ziemny, ale także poszerzanie odbiorców swoich innych usług jak chociażby sprzedaży prądu.

Struktura firmy PGNiG Obrót Detaliczny

Firma swoją siedzibę główną ma oczywiście w Stolicy – Warszawie. Cały obszar kraju jest podzielony na tzw. rejony z głównymi siedzibami w następujących miastach:

 • Rejon Dolnośląski – Wrocław
 • Rejon Mazowiecki – Warszawa
 • Rejon Górnośląski  – Katowice
 • Rejon Karpacki – Rzeszów
 • Rejon Pomorski – Gdańsk
 • Rejon Wielkopolski – Poznań

Jeśli zatem wystąpią problemy związane z obszarem handlowych – rozliczanie rachunków itp. Podmiotem właściwym do kontaktu jest spółka PGNiG Obrót Detaliczny. Nie załatwimy tutaj spraw związanych np. z przyłączem gazu ziemnego

Umowa na dostawy gazu ziemnego

Umowa na dostawy gazu ziemnego to nic innego jak potwierdzenie zawarcia współpracy, które polega z jednej strony na dostarczeniu przez firmę PGNiG paliwa do naszego domu lub firmy. Co ważne PGNiG obrót odpowiada za stronę handlową związaną ze sprzedażą gazu ziemnego, a nie techniczną odpowiedzialną za fizyczne dbanie o jakość i ciągłość dostaw gazu ziemnego

Jakie zapisy powinna posiadać umowa na dostawy gazu ziemnego?

Ważne jest to, aby umowa na dostawy gazu ziemnego do naszych domów lub firmy zawierała podstawowe informacje na temat długości trwania umowy i warunków wypowiedzenia, a także ceny za gaz ziemny jaką będziemy ponosić. Nie mamy wątpliwości, że takie zapisy się znajdują, jednak podpisując nową umowę klient musi wiedzieć na co się decyduje. Jest to szczególnie wykorzystywane przez duże koncerny energetyczne, sprzedające energię elektryczną, które stosują np. 6 miesięczny okres wypowiedzenia umowy, a co za tym idzie występuje trudność w sytuacji kiedy chcielibyśmy zmienić sprzedawcę gazu ziemnego.

Jak wygląda podpisanie umowy na dostawy gazu ziemnego?

Chcąc podpisać umowę na sprzedaż gazu ziemnego nie możemy zapomnieć o konieczności załatwienia formalności związanych z przyłączem gazowym. Dysponując potwierdzeniem posiadania warunków do odbioru gazu ziemnego, a także dowodem osobistym możemy bez problemu podpisać umowę ze sprzedawcą gazu. Co ważne przy nowych przyłączach gazowych nie musimy wybierać oferty PGNiG. Możemy skorzystać z usług dowolnego sprzedawcy gazu ziemnego.

Specjalne umowy na dostawy gazu ziemnego

Poza odbiorcami indywidualnymi i biznesowymi, którzy gaz ziemny wykorzystują do ogrzewania swoich domów czy też powierzchni biurowych i pobierają ten za z sieci dystrybucyjnej, ważną grupą klientów przedsiębiorstw energetycznych jest segment specjalizujący się w przetwarzaniu gazu ziemnego. Dla tego typu klientów umowa na dostawy gazu ziemnego stoi u podstaw biznesu. Jest to zupełnie inny profil działalności. Z punktu widzenia dużej firmy jest on jednak bardzo istotny, ponieważ przedmiotem transakcji są olbrzymie ilości gazu ziemnego, a co za tym idzie bardzo duże pieniądze.